วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

PLC

แบบบันทึก PLC
\/
\/
\/

ตัวอย่างแบบนิเทศติดตาม PLC
\/
\/
\/

ตัวอย่าง


ปฏิทินการนิเทศชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน
\/
\/
\/

ตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น