วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

English Speaking Year 2012

Greeting and Introducing-การทักทายและการแนะนำตัว(3)
สำหรับรูปแบบประโยคอย่างง่ายๆซึ่งนำมาเสนอในวันนี้ จะพูดเกี่ยวกับการทำงานค่ะลองศึกษาและจดจำไปใช้นะค่ะ
Good morning, my name is Lisa Robert. My nickname is Liz. I would like to talk about my job. I started working at Bankokmuba mitraparp 233 in 1999. I have been working here for 11 years. My present position is English teacher.                                                                                                                                                                                 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ  ดิฉันชื่อลิซ่า โรเบิร์ต  ชื่อเล่นของดิฉันคือลิซค่ะ  ดิฉันใคร่ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องงานของฉันค่ะ  ดิฉันเริ่มทำงานที่โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ในปี พ.ศ. 2542  ดิฉันได้ทำงานที่นี่มาเป็นเวลา 11 ปีค่ะ  ตำแหน่งของดิฉันคือครูภาษาอังกฤษค่ะ

สำหรับการแนะนำตัวเองในด้านครอบครัว การศึกษาและการทำงาน ที่ได้นำเสนอไปแล้ว หมั่นฝึกพูดให้ติดปากนะคะ โชคดีค่ะ
...จัดทำโดย  นาตยา  อดิศัยนิกร  ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ติดตามได้ blog:nara2engclub....