วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

Concept-checking question (ccq)

สวัสดีครับเพื่อนครูทุกคน วันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่อง Concept Checking Questions (CCQ) โดยปกติแล้ว เรามักจะถามนักเรียนว่า "Do you understand?" นักเรียนก็จะตอบทันที ว่า "Yes" ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า นักเรียนของเราเข้าใจจริงหรือเปล่า Concept question เราสามารถใช้สือจริง ถามความเข้าใจเกี่ยวกับคำถาม ให้นักเรียนอธิบายความหมาย และให้นักเรียนทั้งห้องตอบคำถาม
ลองมาดูตัวอย่างกันน่ะครับ
Vocabulary Item                    Concept-checking question
1. Orange                                1.1 Is it orange or red?
                                                1.2 Is it round?
                                                1.3 Is it a kind of fruit?

2. Elephant                              2.1 Does it fly?
                                                2.2 Does it have four legs?
                                                2.3 Does it live in the forest?

3. Doctor                                  3.1 Do they have a uniform?
                                                3.2 Do they work at the post office or the hospital?
                                                3.3 Do they help the patient?

4. Teacher                               4.1 Does a teacher work at a school or a hospital?
                                                4.2 Do they teach learners?
                                                4.3 What's your English teacher?

5. breakfast                             5.1 Do you eat breakfast in the morning or the evening?
                                                5.2 Do you eat breakfast at school or at home?
                                                 5.3 What kind of things do you eat for breakfast? Do you eat cornflakes? Give me examples.

เพื่อนครูท่านใดที่มีตัวอย่างคำถามอื่น ช่วยกันแชร์ไอเดียกันเยอะๆ น่ะครับ