วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

                      ด้วย Aanheim University สหรัฐอเมริกา แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยได้พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Dr. David Nunan อดีตอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสมาคม TESOL International Association
                      ในการนี้ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวให้แก่ครูผู้สนใจทราบ หากมีความสนใจในหลักสูตรดังกล่าวโปรดศึกษารายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้และติดต่อโดยตรงได้ที่ Mr. David Bracey ตำแหน่ง Director of Development, Anaheim University ทางอีเมล admin@anaheim.edu ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด