วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ภาษาสู่อาเซียนและสากล

14-17 ตุลาคมที่ผ่านมา สมาชิกชมรม ได้ไปทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน... มาเลเซียและสิงคโปร์ ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกันอย่างสนุกสนาน นำมาสู่คอลัมภ์ภาษาสู่อาเซียนและสากล ซึ่งทางชมรมภาษาอังกฤษ Nara2EngClub จะโพสต์ให้ติดตามกันทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ซึ่งเป็น English Speaking Day ตามนโยบายของสพฐ. สมาชิกชมรมภาษาอังกฤษจะผลัดเปลี่ยนกันโพสต์เนื้อหาความรู้ เพื่อให้สมาชิกชมรมและผู้สนใจได้ฝึกฝนและเรียนรู้ต่อไป  จึงฝากให้ทุกคนช่วยกันติดตามและแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกของชมรม อนึ่ง...การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของบล็อก  Nara2EngClub จะต้องมีบัญชีของ gmail นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามบล็อกของทางชมรมเราด้วยนะคะ
                                                                               Nara2EngClub
                                                                             30 ตุลาคม 2555