วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

English Speaking Year 2012

Greeting and Introducing-การทักทายและการแนะนำตัว(2)
สำหรับรูปแบบประโยคอย่างง่ายๆซึ่งนำมาเสนอในวันนี้ จะพูดเกี่ยวกับการศึกษาค่ะ ลองศึกษาและจดจำไปใช้นะค่ะ

Hello! I would like to tell you about my education. My name is Mana  Useng. You can call me Deng.     I had my primary education in BanSungaikolok School.  And I had my secondary education in Sungaikolok SchoolI have got Bachelor’s Degree in Prince of Songkla University and Master’s Degree in Taksin University.

สวัสดีครับ ผมใคร่ขอบอกเล่าเรื่องเกี่ยวการศึกษากับตัวเองครับ ผมชื่อ มานะ อูเซ็ง คุณสามารถเรียกผมว่า เด็ง ครับ ผมจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุไหงโก-ลก  ผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยทักษิณครับ

รูปแบบประโยคไม่ยากค่ะ  ระมัดระวังด้านการออกเสียงที่ชัดเจนเท่านั้นก็ดูดีรับอาเซียนแล้วคะ  ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
...จัดทำโดย  นาตยา  อดิศัยนิกร  ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ติดตามได้ blog:nara2engclub....

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

English Speaking Year 2012

Greeting and Introducing-การทักทายและการแนะนำตัว(1)
รูปแบบประโยคต่อไปนี้เป็นรูปประโยคอย่างง่ายๆซึ่งสามารถจดจำและนำไปใช้ในการแนะนำตัวเองในหลายๆสถานการณ์
Hello! I would like to tell you something about myself. My name is Uratsanee Somnuk. My nickname  is Nana. I was born on  January 24, 1987. I was born and raised in Yala. I come from a big family. I have got 4 brothers and 4 sisters. My parents (father and mother) are gardeners.
สวัสดีค่ะ ดิฉันใคร่ขอบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองคะ ดิฉันชื่ออุรัษณีย์ สมนึก ชื่อเล่นของดิฉันคือ นานา ค่ะ ดิฉันเกิดเมื่อวันที่    24 มกราคม พ.ศ. 2530 ค่ะ ดิฉันเกิดและเติบโตที่จังหวัดยะลาค่ะ ดิฉันมาจาครอบครัวใหญ่  ดิฉันมีพี่ชาย 4 คนและพี่สาว 4 คนค่ะ     คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันเป็นชาวสวนค่ะ

ยังไม่จบนะค่ะ  ยังมีการแนะนำตัวเองต่อในส่วนอื่นๆค่ะ  ติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะ
...จัดทำโดย  นาตยา  อดิศัยนิกร  ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ติดตามได้ blog:nara2engclub....

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

English Speaking Year 2012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรายวัน ติดที่หน้าห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ สพป. นธ ๒ และได้รวบรวมเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และทางโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
          สัปดาห์แรกเริ่มวันเปิดทำการหลังปีใหม่ คือวันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๕๕ มีดังนี้
          4 January 2012
          วันแรกให้รับพรปีใหม่ก่อน ในส่วนการฝึกการใช้รูปประโยคสนทนาต่าง ๆ โปรดติดตามในวันต่อไป
                  H               Happy                      มีสุข
                A               Advance                    ก้าวหน้า
                P              Proud                        มีความภาคภูมิใจ
                P              Protect                      ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง
                Y              Young                        สุขพลัง
                N              Nice                          พบสิ่งดีงาม
                E              Easy                          สะดวก ง่ายดายในทุกเรื่อง
                W             Wealthy                     ร่ำรวย มั่งคั่ง
                Y              Year                          อายุมั่น ขวัญยืน
                E              Else                           อื่นใดที่ปรารถนา
                A              Aim                           ให้บรรลุดังหมาย
                R              Receive                      จงได้รับทุกสิ่งที่คาดหวัง
        5 January 2012
                   ฝึกวันละนิด ฝึกบ่อย ๆ แล้วจะสามารถสื่อสารได้เอง
-          Where did you go ?”   คุณไปไหนมา
สังเกตการใช้กริยาเมื่อเป็นอดีตกาลกริยาใช้ช่อง 2 จากกริยาช่วย do เปลี่ยนเป็น did
-          “I went to Malaysia.”    ฉันไป มาเลเซีย มา
ถามด้วย กริยารูปอดีตกาล ผู้ตอบใช้กริยาให้สอดคล้องกับกาลที่ถาม จาก go เปลี่ยนเป็น
went ซึ่งเป็นกริยาช่อง 2
          6 January 2012
                   เมื่อวานเสนอในรูปอดีตกาลของคำว่า go ไป หากต้องการใช้ในรูปอนาคตใส่กริยาช่วย will
แปลว่าจะเข้าไป ก็บ่งบอกความเป็นอนาคตได้เช่นกัน
-          “Where will you go?”   คุณจะไปไหน
-          I will go to ……….”  ฉันจะไป..........(ตามด้วยสถานที่ที่จะไป)


7 January 2012
ในรูปกริยาที่ต้องการบอกว่า “จะ” อาจใช้ในรูปแบบ to be going to ก็ได้  เช่น
I’m going to cook for you.                                  ฉันจะทำอาหารให้คุณ
She’s going to go to London this weekend.   สุดสัปดาห์นี้หล่อนจะไปลอนดอน
They’re going to dance tonight.                           คืนนี้พวกเขาจะเต้นรำกัน
8 January 2012
การใช้คำคุณศัพท์บอกความถี่ (Adverb of frequency) ในการกระทำ/ปฏิบัติอะไรที่เป็น
กิจวัตร หรือนิสัย วันนี้ขอเสนอคำว่า always : เสมอ
                   He always gets up at 6.00 o’clock.    เขาตื่นนอนหกโมงเสมอ
                   She always watches TV.                   หล่อนดูโทรทัศน์เสมอ


                                                                       ED: Hasanah Binma-ung
                                                                        

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่่ ๒

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ สอง ของชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ ๒  ต้อนรับปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012) เปิดทำการอบรมให้กับสมาชิก และผู้สนใจ เพียงคุณเป็นสมาชิกชมรมรับสิทธิเรียนฟรี  สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๐ มกราคมนี้ มีสองรอบให้ท่านเลือกเรียน
          รอบที่ ๑ อังคาร,พุธ ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. รอบที่ ๒ เสาร์ ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๒ *****ในการเรียนวันแรกและวันสุดท้ายของหลักสูตร ผู้เรียนต้องมาก่อนเวลา ๓๐ นาที่เพื่อทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
          ท่านที่สมัครสมาชิกแล้วไม่ต้องสมัครใหม่ หากท่านสมัครเป็นสมาชิกหลังวันที่  ๙ พ.ย. ๒๕๕๔
 ค่าสมัคร ๒๐๐ บาทตามมติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
          ** ๑๕ ชั่วโมงแรก ฝึกสนทนากับวิทยากรภายในพื้นที่
          ** ๑๕ ชั่วโมงหลัง ฝึกสนทนากับวิทยากรเจ้าของภาษานอกพื้นที่ (ค่าใช้จ่ายผู้เรียนรับผิดชอบเอง) หากเรียนไม่ครบ ๓๐ ชั่วโมงไม่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร
          ชั่วโมงที่ ๑ การทักทาย แนะนำตัว การขอบคุณ-ขอโทษ การพูดแทรกขัดจังหวะ
                    ๒ การสนทนาทางโทรศัพท์
                    ๓ การสนทนาเกี่ยวกับวัน เวลา และการนัดหมาย
                    ๔ การสนทนาเกี่ยวกับฤดูกาล เทศกาล
                    ๕ การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม
                    ๖ การสนทนาเกี่ยวกับความชอบ/ไม่ชอบ และความต้องการ
                    ๗ การสนทนาเกี่ยวกับการเรียนและการทำงาน
                    ๘ การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
                      การอธิบายลักษณะผู้คน สิ่งของต่าง ๆ
                   ๑๐ การสนทนาที่สนามบินและการเข้าพักโรงแรม
                   ๑๑ การสนทนาเกี่ยวกับราคาและการชำระเงิน
                   ๑๒ การสนทนาในการสอบถามข้อมูลในการเดินทางและวิธีการเดินทาง
                   ๑๓ การสนทนาเกี่ยวกับประเทศในสมาคมอาเซียน ๑
                   ๑๔ การสนทนาเกี่ยวกับประเทศในสมาคมอาเซียน ๒
                   ๑๕ การสนทนากับเพื่อน/เรื่องทั่วไป

 รอบวันอังคาร,พุธ เรียน  ๗,๘    ๑๔,๑๕  ๒๑,๒๒   ๒๘,๒๙  กพ. / ๖   ๑๓.๑๔  ๒๐,๒๑   ๒๗,๒๘  มีค.
 รอบวันเสาร์        เรียน  ๔, ๑๑, ๑๘, ๒๕ กพ./ ๓ ๑๐ ๑๗ ๒๔ มีค. ****ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
          ***** ฝึกนอกสถานที่กับวิทยากรเจ้าของภาษา เป็นของตกลงของกลุ่มผู้เรียนในการกำหนด
                  สมัครเรียนที่    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ ศน. ฮาซานะห์  บินมะอุง หรือธุรการ

ต้อนรับปีใหม่

ต้อนรับปีใหม่ด้วยกลอนแห่งความปรารถนาแด่สมาชิกชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป. นธ ๒ ทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่ติดตาม สนับสนุน กิจกรรมของชมรมด้วยดีเสมอมา
                                         Happy New Year 2012
                                Best Wish
        Sonor Nah  (Secretary of the club)

                           The Dawn of Success

May new year be the year when
Your long struggles
Finally come to an end.
May it be the time
The world sees your very best
May it be the dawn
Of your glorious success.

ฟ้ารุ่ง

                                                            ปีใหม่ เปิดฉากใหม่ ในชีวิต
                                                เทพลิขิต ให้ถึงครา ที่ฟ้าใส
                                                หมดเมฆหมอก หมดอุปสรรค ได้พักใจ
                                                ยิ้มได้ใหม่ ก้าวได้ไกล ไปทั้งปี
                                                            ฟ้ารุ่งแล้ว ให้รุ่งเรือง ให้เปรื่องยศ
                                                ให้ฝีมือปรากฏไปทุกที
                                                งานที่ทำ ให้สำเร็จ ได้ทุกที
                                                ให้ทำดี ได้ดี ที่สุดเลย

                                                                                        ที่มา ชมม์ชนก วีรวรรณ (๒๕๕๑)