วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่่ ๒

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ สอง ของชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ ๒  ต้อนรับปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012) เปิดทำการอบรมให้กับสมาชิก และผู้สนใจ เพียงคุณเป็นสมาชิกชมรมรับสิทธิเรียนฟรี  สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๐ มกราคมนี้ มีสองรอบให้ท่านเลือกเรียน
          รอบที่ ๑ อังคาร,พุธ ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. รอบที่ ๒ เสาร์ ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๒ *****ในการเรียนวันแรกและวันสุดท้ายของหลักสูตร ผู้เรียนต้องมาก่อนเวลา ๓๐ นาที่เพื่อทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
          ท่านที่สมัครสมาชิกแล้วไม่ต้องสมัครใหม่ หากท่านสมัครเป็นสมาชิกหลังวันที่  ๙ พ.ย. ๒๕๕๔
 ค่าสมัคร ๒๐๐ บาทตามมติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
          ** ๑๕ ชั่วโมงแรก ฝึกสนทนากับวิทยากรภายในพื้นที่
          ** ๑๕ ชั่วโมงหลัง ฝึกสนทนากับวิทยากรเจ้าของภาษานอกพื้นที่ (ค่าใช้จ่ายผู้เรียนรับผิดชอบเอง) หากเรียนไม่ครบ ๓๐ ชั่วโมงไม่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร
          ชั่วโมงที่ ๑ การทักทาย แนะนำตัว การขอบคุณ-ขอโทษ การพูดแทรกขัดจังหวะ
                    ๒ การสนทนาทางโทรศัพท์
                    ๓ การสนทนาเกี่ยวกับวัน เวลา และการนัดหมาย
                    ๔ การสนทนาเกี่ยวกับฤดูกาล เทศกาล
                    ๕ การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม
                    ๖ การสนทนาเกี่ยวกับความชอบ/ไม่ชอบ และความต้องการ
                    ๗ การสนทนาเกี่ยวกับการเรียนและการทำงาน
                    ๘ การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
                      การอธิบายลักษณะผู้คน สิ่งของต่าง ๆ
                   ๑๐ การสนทนาที่สนามบินและการเข้าพักโรงแรม
                   ๑๑ การสนทนาเกี่ยวกับราคาและการชำระเงิน
                   ๑๒ การสนทนาในการสอบถามข้อมูลในการเดินทางและวิธีการเดินทาง
                   ๑๓ การสนทนาเกี่ยวกับประเทศในสมาคมอาเซียน ๑
                   ๑๔ การสนทนาเกี่ยวกับประเทศในสมาคมอาเซียน ๒
                   ๑๕ การสนทนากับเพื่อน/เรื่องทั่วไป

 รอบวันอังคาร,พุธ เรียน  ๗,๘    ๑๔,๑๕  ๒๑,๒๒   ๒๘,๒๙  กพ. / ๖   ๑๓.๑๔  ๒๐,๒๑   ๒๗,๒๘  มีค.
 รอบวันเสาร์        เรียน  ๔, ๑๑, ๑๘, ๒๕ กพ./ ๓ ๑๐ ๑๗ ๒๔ มีค. ****ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
          ***** ฝึกนอกสถานที่กับวิทยากรเจ้าของภาษา เป็นของตกลงของกลุ่มผู้เรียนในการกำหนด
                  สมัครเรียนที่    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ ศน. ฮาซานะห์  บินมะอุง หรือธุรการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น