วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

English Speaking Year 2012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรายวัน ติดที่หน้าห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ สพป. นธ ๒ และได้รวบรวมเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และทางโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
          สัปดาห์แรกเริ่มวันเปิดทำการหลังปีใหม่ คือวันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๕๕ มีดังนี้
          4 January 2012
          วันแรกให้รับพรปีใหม่ก่อน ในส่วนการฝึกการใช้รูปประโยคสนทนาต่าง ๆ โปรดติดตามในวันต่อไป
                  H               Happy                      มีสุข
                A               Advance                    ก้าวหน้า
                P              Proud                        มีความภาคภูมิใจ
                P              Protect                      ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง
                Y              Young                        สุขพลัง
                N              Nice                          พบสิ่งดีงาม
                E              Easy                          สะดวก ง่ายดายในทุกเรื่อง
                W             Wealthy                     ร่ำรวย มั่งคั่ง
                Y              Year                          อายุมั่น ขวัญยืน
                E              Else                           อื่นใดที่ปรารถนา
                A              Aim                           ให้บรรลุดังหมาย
                R              Receive                      จงได้รับทุกสิ่งที่คาดหวัง
        5 January 2012
                   ฝึกวันละนิด ฝึกบ่อย ๆ แล้วจะสามารถสื่อสารได้เอง
-          Where did you go ?”   คุณไปไหนมา
สังเกตการใช้กริยาเมื่อเป็นอดีตกาลกริยาใช้ช่อง 2 จากกริยาช่วย do เปลี่ยนเป็น did
-          “I went to Malaysia.”    ฉันไป มาเลเซีย มา
ถามด้วย กริยารูปอดีตกาล ผู้ตอบใช้กริยาให้สอดคล้องกับกาลที่ถาม จาก go เปลี่ยนเป็น
went ซึ่งเป็นกริยาช่อง 2
          6 January 2012
                   เมื่อวานเสนอในรูปอดีตกาลของคำว่า go ไป หากต้องการใช้ในรูปอนาคตใส่กริยาช่วย will
แปลว่าจะเข้าไป ก็บ่งบอกความเป็นอนาคตได้เช่นกัน
-          “Where will you go?”   คุณจะไปไหน
-          I will go to ……….”  ฉันจะไป..........(ตามด้วยสถานที่ที่จะไป)


7 January 2012
ในรูปกริยาที่ต้องการบอกว่า “จะ” อาจใช้ในรูปแบบ to be going to ก็ได้  เช่น
I’m going to cook for you.                                  ฉันจะทำอาหารให้คุณ
She’s going to go to London this weekend.   สุดสัปดาห์นี้หล่อนจะไปลอนดอน
They’re going to dance tonight.                           คืนนี้พวกเขาจะเต้นรำกัน
8 January 2012
การใช้คำคุณศัพท์บอกความถี่ (Adverb of frequency) ในการกระทำ/ปฏิบัติอะไรที่เป็น
กิจวัตร หรือนิสัย วันนี้ขอเสนอคำว่า always : เสมอ
                   He always gets up at 6.00 o’clock.    เขาตื่นนอนหกโมงเสมอ
                   She always watches TV.                   หล่อนดูโทรทัศน์เสมอ


                                                                       ED: Hasanah Binma-ung
                                                                        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น