วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เอกสารแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2556

เอกสารแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบประเมินความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
1.แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.1 ฉบับที่ 1
1.2 ฉบับที่ 2
1.3 ฉบับที่ 3
2. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ฉบับที่ 1
2.2 ฉบับที่ 2
3. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.1 ฉบับที่ 1
3.2 ฉบับที่ 2
เชิญดาวน์โหลดตามลิงก์ ข้างล่างน่ะครับ

http://www.narathiwat2.go.th/web/forum/viewthread.php?thread_id=2296

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น