วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Admiring

Hello, all Nara2 English Club
การกล่าวชมเชย (Admiring)
สำนวนที่ใช้อย่างเป็นทางการ ได้แก่
I would like to compliment you on …. ฉันอยากจะขอชมเชยคุณในเรื่อง ….
สำนวนที่ใช้พูดกับเพื่อน ๆ อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่
That’s nice. ดีจัง
That’s excellent. วิเศษจัง
Well done. ดี
Brilliant! วิเศษ
Great! เยี่ยม
Pretty good. ดี
ตัวอย่างสำนวนในการชมเชย
I really like your hairstyle. ผมชอบทรงผมของคุณจริง ๆ
I love your work. ผมชอบผลงานของคุณมาก
I think your idea is very nice. ฉันคิดว่าความคิดของคุณดีมาก
Your watch is very beautiful. นาฬิกาของคุณสวยมาก
What a nice bag! ช่างเป็นกระเป๋าที่สวยอะไรเช่นนี้
การตอบรับคำชม
Oh, thank you. I just got it yesterday. ขอบคุณ ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เอง
Oh, thanks. My friend gave it to me. ขอบคุณ เพื่อนผมให้มา
Thank you. I'm glad you like it. ขอบคุณ ผมดีใจที่คุณชอบมัน
Thank you. It's nice of you to say. ขอบคุณ ดีจังที่คุณชม
Thank you. Yours is also very nice. ขอบคุณ ของคุณก็ดีเช่นกัน


http://www.bpcd.net/new_subject/general/Articles/09.pdf
From Suriyanee  Abdulroman teacher at Nikhom Phatthana 2 School


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น